NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE II DHE III TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” TË PARAQITEN PËR TË APLIKUAR PËR KARTËN E STUDENTIT PRANË POSTËS SHQIPTARE

Njoftohen të gjithë studentët e viteve II dhe III të Universitetit “Fan S. Noli” të paraqiten për të aplikuar për Kartën e Studentit pranë Postës Shqiptare. Studentët duhet të kenë me vete një dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) në momentin e aplikimit.

NJOFTIM PËR STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMIT NË MASËN 50%

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve, sipas VKM-së nr. 780, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, institucionet publike të arsimit të lartë”,

Të paraqesin dokumentet përkatëse provuese për të përfituar uljen në masën 50%  nga tarifa e shkollimit (origjinale ose fotokopje të noterizuara), deri në datë 09 dhjetor 2019, si vijon:

NJOFTIM PËR STUDENTËT E PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, PROGRAMEVE TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË PROGRAMET TË STUDIMEVE PROFESIONALE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë të studimeve, programeve të integruar të studimeve ose të programet të studimeve profesionale, sipas VKM-së nr. 903, datë 21.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programet studimi në fushat prioritare në nevojë”, të ndryshuar me VKM-në nr. 39, datë 23.1.2019,

Pages

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com