NJOFTIM PËR AFATET DHE PLOTËSIMIN E FORMULARIT A1Z PËR VITIN 2020

Të gjithë kandidatët e interesuar për të aplikuar në një nga programet e studimit që ofron Universiteti “Fan S. Noli” për vitin akademik 2020-2021, në datën 11.12.2019 mund të kryejnë plotësimin e formularit A1Z, pranë Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Korçë.

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE II DHE III TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” TË PARAQITEN PËR TË APLIKUAR PËR KARTËN E STUDENTIT PRANË POSTËS SHQIPTARE

Njoftohen të gjithë studentët e viteve II dhe III të Universitetit “Fan S. Noli” të paraqiten për të aplikuar për Kartën e Studentit pranë Postës Shqiptare. Studentët duhet të kenë me vete një dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) në momentin e aplikimit.

NJOFTIM PËR STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMIT NË MASËN 50%

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve, sipas VKM-së nr. 780, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, institucionet publike të arsimit të lartë”,

Të paraqesin dokumentet përkatëse provuese për të përfituar uljen në masën 50%  nga tarifa e shkollimit (origjinale ose fotokopje të noterizuara), deri në datë 09 dhjetor 2019, si vijon:

Pages

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com