NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË WORKSHOP ME TEMË "ACTIVE YOUTH IN THE ELECTORAL PROCESS"

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË DIHA - PROGRAMI I BURSAVE NGA BIZNESI GJERMAN 2021

UNIKO QENDËR E AUTORIZUAR PËR MBROJTJEN E GJUHËS ANGLEZE: TOEIC L&R DHE TOEFL ITP

NJOFTIM PËR BURSË TË PJESSHME NGA “STATE UNIVERSITY OF NEW YORK”

“State University of New York” ofron mundësinë e zhvillimi të programeve verore/ dimërore në New York. Kjo mundësi është e hapur për të gjithë studentët të cilët studiojnë në programet e fushës ekonomike.
Programet verore/dimërore janë projektuar për t'u zhvilluar gjatë pushimeve shkollore. Programet tri-javore, të cilat zhvillohen pranë SUNY, do të mbahen në janar dhe korrik. Këto programe përfshijnë vizita të ndërmarrjeve, intervista me drejtues, leksione, seminare, prezantime në grupe dhe simulime biznesi.

Pages