SESIONI I RADHËS PËR TRAJNIMET E MËSUESVE PRANË QENDRËS PËR FORMIMIN E VAZHDUAR

Të nderuar kolegë,

Ju njoftojmë se sesioni i radhës  për trajnimet e mësuesve pranë Qendrës për Formimin e Vazhduar, Universiteti "Fan S. Noli" Korçë, akredituar nga MASR-ja dhe IZHA ,  fillon në datën  7 Dhjetor 2018 ora 14.00.

Regjistrimi kryhet online në portalin:  trajnime.arsimi.gov.al 

Në përzgjedhjen për regjistrim duhet të zgjidhni  : Qyteti  KORÇË  Agjencia:

NJOFTIM SHUMË I RËNDËSISHËM PËR STUDENTËT E PROGRAMIT “INFERMIERI E PËRGJITHSHME”, QË KANË PËRFUNDUAR STUDIMET ME KOHËZGJATJE 3.5 VITE AKADEMIKE

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT  “INFERMIERI E PËRGJITHSHME”, TË CILËT KANË PËRFUNDUAR STUDIMET ME KOHËZGJATJE 3.5 VITE AKADEMIKE NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” TË KORÇËS,  SE DIPLOMA E TYRE EKUIVALENTOHET ME DIPLOMËN “MASTER I SHKENCAVE” DHE I PËRSHTATET NIVELIT 7 TË KORNIZËS SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE.

REKTORATI I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”, KORÇË

APLIKIMET PËR BULETININ SHKENCOR TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se artikujt për botim në Buletinin Shkencor të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane mund të dërgohen në adresën e mëposhtme:

buletinifshnh@gmail.com

Afati i pranimit të punimeve është dt. 20.12.2018.

Pages

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com