MATURANTËT

Maturantët janë një nga shtyllat më të rëndësishmë të punës dhe funksionit që ka Qendra e Karrierës dhe Alumnit. Dritarja "Maturantët" u ndërtua për t'i erdhur në ndihmë të gjithë maturantëve të Qarkut të Korçës. Në këtë profil do të gjeni të gjitha informacionet e nevojshmë që lidhen me Maturën Shtetërore, si: udhëzime për zhvillimin e maturës shtetërore, udhëzime për plotësimet e formularëve për aplikim në Institucionet e Arsimit të Lartë, udhëzime rreth përgatitjes së lëndëve me zgjedhje etj.  Duke vizituar faqen e Universitetit të Korçës gjimnazistët mund të njihen me programet e studimit pranë Universitetit tonë ose mund të drejtohen pranë Qendrës së Karrierës dhe Alumnit për çdo informacion tjetër.

1. UDHËZIM PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2019

2. UDHËSIM PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 14.02.2018 "PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2019"

3. UDHËZIM PËR DATAT DHE ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2019

4. RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2019

5. FORMULARI A1