Rektori

Prof. dr.  Ali jashari

Tel. : ++ 355 822 42230
         ++ 355 676385000

e-mail: ajashari@unkorce.edu.al

e-mail: alijashari@yahoo.com

 

 

 

Zv. Rektore për mësimin

Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. & Fax : ++ 355 822 42580

e-mail: mbello@unkorce.edu.al

 

 

 

 

 

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet

Dr. Erinda Papa

Tel: ++ 355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

 

 

 

 

 

Administrator

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)

Tel: +355 822 43609
Cel: +355694296867
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

 

 

 

 

Dekani i Fakultetit të Bujqësisë

Prof. as. dr.  Gjergji Mero

Tel.: +355 822 48945

e-mail: gmero@unkorce.edu.al

e-mail: gjmero@yahoo.com

 

 

 

Dekani i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë

Prof. as. dr.  Pavllo Cicko

Tel. : ++ 355 822 48944

e-mail: pcicko@unkorce.edu.al

e-mail: pcicko61@yahoo.com

 

 

 

Dekani i Fakultetit Ekonomik

Prof. as. dr.  Frederik Çuçllari

Tel.: +355 822 42201

e-mail: fcucllari@unkorce.edu.al

e-mail: fcucllari@gmail.com

 

 

 

Dekani i Fakultetit te Shkencave Natyrore dhe Humane

Prof. dr. Gjergji Pendavinji

Tel.: +355 822 43300

e-mail: gpendavinji@unkorce.edu.al
            gjpendavinji@yahoo.com

 

 

 

 

QENDRA E KARRIERËS DHE ALUMNI

e-mail: qka@unkorce.edu.al

 

QENDRA PËR FORMIMIN E VAZHDUAR

e-mail: qfv@unkorce.edu.al

 

KËSHILLI STUDENTOR

e-mail: keshillistudentor@unkorce.edu.al

 

ZYRA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE PROMOCIONIT

e-mail: info@unkorce.edu.al

 

ZYRA E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

e-mail: iro@unkorce.edu.al