Në datën 20 maj 2020, Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit (IETT) në bashkëpunim me...

Në datën 28 prill 2020, autoritetet drejtuese të UNIKO zhvilluan një takim,...

Në datat 24 dhe 27 prill 2020, përfaqësues të EBSCO zhvilluan një trajnim...

Rreth 60 studentë e ish-studentë të departamentit të infermierisë të UNIKO i...


VEPRIMTARI

“SHQIPËRIA 10 VJET NË NATO”-TAKIM INFORMUES ME STUDENTË TË UNIKO

Në datën 13 dhjetor 2019, organizata “Njerëz në fokus” zhvilloi një takim informues me temë “Shqipëria 10 vjet në NATO” me studentë të UNIKO. Në këtë takim studentët u njohën me...

KOMISIONERI PЁR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI ZHVILLOI NJË TAKIM ME STUDENTЁ TЁ PROGRAMEVE TЁ EDUKIMIT

Nё datёn 11 dhjetor, nё Amfietatrin e FEF, u organizua takimi i komisionerit pёr mbrojtjen nga diskriminimi me studentёt e programeve tё edukimit. Takimin e moderoi përgjegjësja  e...

JAVA E FILMIT NЁ UNIKO

Në datat 10-13 dhjetor 2019, departamenti i edukimit i FEF organizoi në mjediset e Rektoratit të UNIKO veprimtarinë “Edukimi përmes kinemasë” e kthyer tashmë në një traditë për këtë...

STUDENTËT E DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT ZHVILLUAN NJË EKSKURSION MЁSIMOR NЁ DARDHЁ

Nё datёn 8 dhjetor 2019, studentёt e programeve “Bachelor” në “Arsim Fillor” dhe “Arsim Parashkollor” zhvilluan njё ekskursionin mёsimor nё kuadёr tё lёndёs “Hapёsira, shenja,...

STUDENTËT E “LABORATORIT TË DIJES” KURORËZUAN ME SUKSES OLIMPIADËN “RROKE SHKENCËN”

Nga data 2-7 dhjetor 2019, studentët e “Laboratorit të dijes” organizuan olimpiadën “Rroke shkencën”, një nismë e ndërmarrë nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane,...

UNIKO NËNSHKROI MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN “ISA BOLETINI”, MITROVICË

Në datën 6 dhjetor 2019, në mjediset e UNIKO u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Universitetit “Isa Boletini”, Mitrovicë. Kjo...

“TË RINJTË DREJT EVROPËS”- TAKIM I ZHVILLUAR NGA UNIVERSITETI MESDHETAR I SHQIPËRISË ME STUDENTË TË UNIKO

Në datën 4 dhjetor 2019, studentë të UNIKO morën pjesë në takimin “Të rinjtë drejt Evropës” të zhvilluar nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, mbështetur nga EUROPE AID IPA2014/...

“MENAXHIMI I KLASËS”- SEMINAR TRAJNUES ME MËSUES TË GJUHËVE TË HUAJA

Në datat 22-24 nëntor, në mjediset e Rektoratit të UNIKO u zhvillua një seminar trajnues për mësuesit e gjuhës së huaj mbështetur nga TEAVET dhe Qendra për Formimin e Vazhduar e...

Pages

Subscribe to Front page feed
                       

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com