DREJTORIA E KURRIKULAVE, SIGURIMIT TË CILËSISË DHE KËRKIMIT SHKENCOR


PLANI VJETOR (PDF)


Z. Artur Prifti - Drejtor i Drejtorisë së Kurrikulave, Sigurimit të Cilësisë dhe Kërkimit Shkencor

Kjo dretjori kujdeset :

  • për hartimin, organizimin dhe zbatimin e programeve të reja të studimit dhe çështje që lidhen me zbatimin e detyrave të lëna nga ASCAL-i, si dhe për monitorimin e cilësisë së zbatimit të kurrikulës në cikle të ndryshme të studimit
  • për mbarëvajtjen e veprimtarive të përgjithshme kërkimore në institucion, mbikëqyrjen e procedurës së aplikimit dhe menaxhimit të projekteve kërkimore dhe hartimin e planit strategjik të nevojshëm për mbarëvajtjen e punës kërkimore e botuese.
  • për zhvillimin e veprimtarive të trajnimit dhe të kualifikimit në zhvillimin e kompetencave profesionale, në mënyrat dhe praktikat e zhvillimit profesional të specialistëve të fushave të ndryshme

SEKTORET

Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë

Sektori i Projekteve Kërkimit Shkencor dhe Digjitalizimit

Qendra e Karrierës dhe Alumni

Qendra për Formimin e Vazhduar

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com