DEGA E BURIMEVE NJERËZORE DHE KOMUNIKIMIT

Gjergji Përmeti - Kryetar i Deges se Burimeve Njerezore dhe Komunikimit

e-mail: gjpermeti@unkorce.edu.al

e-mail: gjergjipermeti@yahoo.com

a. Sektori i Protokollit dhe Arshives

Eralda Tasho - Specialist protokolli, Sektori i Protokollit dhe Arkivës

Fiqnete Ago - Specialist arkive, Sektori i Protokollit dhe Arkivës

b. Sektori Juridik

Laureta Kokoneshi - Specialist, Sektori Juridik

c. Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Publikun

Evis Kapurani - Spec. për marrëdhëniet me jashtë, Sektori i Marrëdh. me jashtë dhe Publikun

Brikela Qelemeni - Spec. për marrëdhëniet me jashtë, Sektori i Marrëdh. me jashtë dhe Publikun

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet