WUS PREZANTOI BURSAT SUR-PLACE NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”

Në datën 9 prill 2019, në sallën e konferencave “Teodor Laço” të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, World University Service of Germany (WUS), në bashkëpunim me Qendrën e Karrierës dhe Alumni të Universitetit “Fan S.Noli”, zhvilluan një takim, ku prezantuan bursat Sur–place për studentët e UNIKO.  
WUS mbështet elitat studentore në vende të ndryshme të botës dhe kjo mbështetje në Shqipëri do të ofrohet për studentët e të gjitha programeve të studimit në universitetet shtetërore. Studentëve fitues do t’u ofrohet bursa me vlerën 250 euro në muaj, për 6 muaj praktikë në Shqipëri.
Në këtë takim u sqaruan kriteret dhe procedura e aplikimit, dokumentacioni që kërkohet, data kur do të zhvillohet trajnimi i parë, njohuritë teorike që do të marrin studentët në trajnim dhe se si do të zhvillohen praktikat pranë institucioneve publike ose private. Për këshillim, në lidhje me aplikimin e studentëve, Qendra e Karrierës dhe Alumni në UNIKO ofron mbështetjen e saj të vazhdueshme për studentët që do të aplikojnë ose kërkojnë të mësojnë më tepër.