STUDENTËT E DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË MORËN PJESË NË VEPRIMTARINË PROMOVUESE PËR DITËN BOTËRORE TË HIPERTENSIONIT

Në datën 17 maj 2019, studentët e departamentit të Infermierisë të UNIKO morën pjesë në një veprimtari ndërgjegjësuese, e cila u organizua në kuadër të Ditës Botërore të Hipertensionit nga Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Korçë, në bashkëpunim me këtë Departament. Studentët, së bashku me punonjësit e kësaj drejtorie, shpërndanë fletëpalosje informuese mbi sëmundjet kardiovaskulare, si dhe bënë matje të tensionit për qytetarët e ndryshëm që i vizituan në stendën e tyre. Gjatë kësaj veprimtarie ata biseduan me qytetarët për shkaqet që ndikojnë në rritjen e presionit të gjakut, duke i këshilluar ata se si t’i parandalojnë pasojat e tij.