MASAT PËR COVID-19-DEZINFEKTOHEN DHE HIGJENIZOHEN TE GJITHA MJEDISET E UNIKO

Në datën 4 shtator 2020 në Universitetin “Fan S. Noli’ të Korçës u krye dezinfektimi dhe higjenizimi i të gjitha mjediseve të brendshme dhe të jashtme të institucionit, kjo në kuadër të masave të marra për situatën e krijuar nga COVID-19, bazuar në udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.