In-House Workshop - Summer Academy

Takimi Post-Summer Academy

Në datën 21 Shtator 2015 NjBSC zhvilloi një takim në kuadër të prezantimit të temave të trajtuara gjatë Akademisë Verore pranë Universitetit “Koblenz Landau” Gjermani. Në takim u diskutua gjithashtu edhe rreth:

  • riorganizimit të programeve të vjetra të studimeve në përputhje me rregullat e reja;
  • nevojave për kërkime në cilësinë e arsimit;
  • prezantimit të programit: “Prezi Presentation Software”.

në përfundim të prezantimeve:

  • u diskutua rreth mundësisë së trajnimit të pedagogëve, në veçanti të pedagogëve të rinj për të rritur cilësinë e tyre të mësimdhënies;
  • u ritheksua rëndësia e Riorganizimit të programeve të studimit në lidhje me rregullat apo udhëzimet e reja që vijnë nga Ministria e Arsimit apo Agjencia e Akreditimit;
  • u vendos për zhvillimin e trajnimeve për pedaogët gjatë muajve Tetor – Nëntor (15 Tetori u caktua si data e krijimit të kalendarëve të trajnimit dhe fillimi i trajnimeve).