FSHNH ORGANIZOI LEKSIONIN E HAPUR KUSHTUAR ANTROPOLOGJISË SHQIPTARE -I FTUAR AKADEMIKU ALBERT DOJA

Në datën 10 qershor 2019, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane zhvilloi një leksion të hapur kushtuar antropologjisë sociale, ku i ftuar ishte akademiku Albert Doja, i cili prezantoi dhe botimin e tij më të ri në këtë fushë “Shfaqja e Antropologjisë në Shqipëri” (Shkrime të zgjedhura në 60-vjetorin e lindjes). Pedagogia, prof. as. dr.  Enika Abazi, bëri një përmbledhje të disa çështjeve kryesore të librit dhe trajtesave teorike, të cilat kanë një rëndësi të veçantë në diskutimet akademike të të gjitha niveleve. Akademiku Albert Doja foli për antropologjinë si një disiplinë studimore, e cila përpiqet të shpjegojë mënyrën se si qeniet njerëzore veprojnë, bashkëpunojnë e kuptojnë botën që i rrethon. Ai tha se me këtë libër ka dashur të sjellë domosdoshmërinë e përqafimit të metodologjisë antropologjike në studimet e sotme shqiptare, si një mënyrë për të analizuar e interpretuar veçoritë shqiptare si pjesë përbërëse e proceseve dhe trashëgimisë botërore.
Dekani i FSHNH, prof. dr. Gjergji Pendavinji, falënderoi të dy pedagogët për pjesëmarrjen në këtë leksion të hapur, për të biseduar e diskutuar nga afër me studentët dhe pedagogët e pranishëm rreth antropologjisë dhe këtij botimi kaq të rëndësishëm në fushën e studimeve antropologjike shqiptare. Ai vlerësoi figurën e akademikut Albert Doja edhe për kontributin e tij të veçantë në formimin e pedagogëve të rinj të këtij fakulteti.