AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH- SIGURIMIT TË SHTETIT PREZANTOI PËR PEDAGOGËT DHE STUDENTËT E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” PROJEKTIN “EDHE MURET KANË VESHË”

Në një takim me pedagogë e studentë të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë , Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit, prezantoi projektin “Edhe muret kanë veshë”.  Ideatorja e këtij projekti, artistja Alketa Xhafa Mripa, tha se ky projekt është një ndërthurrje e artit me historinë, për të nxjerrjë në dritë të vërtetat historike të përiudhës së komunizmit në Shqipëri. Pjesëmarrësit bënë pyetje rreth temës si dhe ndanë përvojat personale të kësaj periudhe.