“TAKIM INFORMUES PËR PROGRAMIN ERASMUS +”

Studentë të Universitetit “Fan S. Noli” morën pjesë në një takim informues për Programin Erasmus +. Ata u njohën me mundësitë  që ofron ky program për universitetet dhe studentët shqiptarë. Në qendër të diskutimeve ishin çështje të tilla si:

- Shkëmbimet afatshkurtra për stafet dhe studentët

- Projektet “Rritja e kapaciteteve për arsimin e Lartë”

- Projektet Jean Monnet