VENDIM REKTORATI PËR PROCEDURAT E RIFILLIMIT TË STUDIMEVE DHE SHLYERJES SË PROVIMEVE PËR SEZONIN SHTATOR-TETOR 2020