VENDIM PËR SHTYRJEN E AFATIT TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN E TRETË BACHELOR, VITIN E DYTË MASTER DHE VITIN E DYTË TË PROGRAMEVE 2-VJEÇARE (PROFESIONALE) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020