URDHËR PËR KTHIMIN E STUDENTËVE NË AUDITORË PËR PERIUDHËN SHTATOR-TETOR 2020