LISTA E STUDENTËVE TË VITIT TË PARË TË UNIKO ME MESATARE 9-10, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA TARIFA E STUDIMIT DHE PËRFITOJNË BURSË PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020.