STAFI AKADEMIK DHE STUDENTËT ZGJODHËN ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE TË UNIKO

Në datën 30 korrik 2020, stafi akademik dhe studentët e Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës votuan për të zgjedhur organet dhe autoritetet drejtuese të institucionit. Sipas kryetarit të Komisionit Institucional Zgjedhor (KIZ), dr. Adrian Maho, procesi zgjedhor u zhvillua normalisht dhe me një pjesëmarrje të lartë të stafit dhe studentëve në të katërta qendrat e votimit të vendosura në mjediset e fakulteteve. Në fund të këtij procesi, KIZ shpalli rezultatet përfundimtare. Prof. dr. Dhimitri Bello u zgjodh rektori i ri i Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës, prof. as. dr.

Albanian

STAFI AKADEMIK I FAKULTETIT TË EKONOMISË ZHVILLOI NJË TRAJNIM PËR SHËRBIMET QË OFRON PAKETA “OFFICE 365 FOR EDUCATION”

Në datën 16 korrik 2020, u zhvillua një trajnim me stafin akademik të Fakultetit të Ekonomisë për përdorimin e aplikacioneve të paketës “Office 365 for Education”, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint etj. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja e stafit me paketën “Office 365 for Education”, e cila synon të rritë performancën dhe hapësirën e shërbimit të postës elektronike për të gjithë përdoruesit.

Albanian

STAFI AKADEMIK I FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE ZHVILLOI NJË TRAJNIM PËR SHËRBIMET QË OFRON PAKETA “OFFICE 365 FOR EDUCATION”

Në datën 17 korrik 2020, u zhvillua një trajnim me stafin akademik të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane për përdorimin e aplikacioneve të paketës “Office 365 for Education”, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint etj. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja e stafit me paketën “Office 365 for Education” e cila synon të rritë performancën dhe hapësirën e shërbimit të postës elektronike për të gjithë përdoruesit.

Albanian

STAFI AKADEMIK I FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË ZHVILLOI NJË TRAJNIM PËR SHËRBIMET QË OFRON PAKETA “OFFICE 365 FOR EDUCATION”

Në datën 15 korrik 2020, u zhvillua një trajnim me stafin akademik të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë për përdorimin e aplikacioneve të paketës “Office 365 for Education”, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint etj. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja e stafit me paketën “Office 365 for Education”, e cila synon të rritë performancën dhe hapësirën e shërbimit të postës elektronike për të gjithë përdoruesit.

Albanian

STAFI AKADEMIK I FAKULTETIT TË BUJQËSISË ZHVILLOI NJË TRAJNIM PËR PAKETËN “OFFICE 365 FOR EDUCATION”

Në datën 14 korrik 2020, në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë, u zhvillua një trajnim me stafin akademik të këtij fakulteti për përdorimin e aplikacioneve të paketës “Office 365 for Education”, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint etj. Qëllimi i trajnimit ishte njohja e stafit me paketën “Office 365 for Education”, e cila synon të rritë performancën dhe hapësirën e shërbimit të postës elektronike për të gjithë përdoruesit.

Albanian

KËSHILLI STUDENTOR FTOI NË NJË TAKIM KANDIDATËT PËR REKTOR DHE DEKANË TË UNIKO

Në datën 20 korrik 2020, Këshilli Studentor i UNIKO zhvilloi, në mjediset e Rektoratit, një takim me kandidatët për autoritetet drejtuese të Universitetit. Në fjalën e hapjes, kryetari i KS, Kodhel Zere, falënderoi kandidatët për pjesëmarrjen në takim, duke i ftuar të diskutonin me studentët platformat e tyre për zhvillimin e Fakulteteve dhe Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë. Fillimisht e morën fjalën kandidatët për dekan të FEF: prof. as. dr. Pavllo Cicko, prof. as. dr. Irena Nikaj dhe prof. as dr. Jonela Spaho.

Undefined

UNIKO VIJON PUNËN PËR AKREDITIMIN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT

Në datën 9 korrik 2020, në mjediset e Senatit Akademik të UNIKO u zhvillua një takim lidhur me ecurinë e procesit të akreditimit të programeve të studimit. Rektori, prof. dr. Ali Jashari, pas prezantimit të programit të ndryshuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), kërkoi nga përgjegjësit e departamenteve të njihej me punën e deritanishme për hartimin e raportit dhe dosjes shoqëruese, të cilat do të dorëzohen pranë kësaj agjencie.

Albanian

PAKETA “OFFICE 365 FOR EDUCATION” NË FUNKSION TË STAFIT DHE STUDENTËVE TË UNIKO

Në datën 8 korrik 2020, në mjediset e Bibliotekës Shkencore të UNIKO u zhvillua një trajnim me stafin administrativ dhe ndihmësakademik për përdorimin e aplikacioneve të paketës “Office 365 for Education”, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint etj. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja e stafit  të Universitetit “Fan S. Noli” me paketën “Office 365 for Education” , e cila synon të rritë performancën në ofrimin e shërbimeve të postës elektronike për të gjithë përdoruesit.

Albanian

STUDENTI I FAKULTETIT TË EKONOMISË, VASIL CIKO, PËRFUNDOI ME VLERËSIMIN “EKSELENT” STUDIMET SEMESTRALE NË BULLGARI

Vasil Ciko, student i Fakultetit të Ekonomisë, përfundoi me vlerësimin “Ekselent” semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020 në Universitetin e Varnës, Bullgari. Vasili, i cili studion në programin “Financë-Kontabilitet” të Universitetit “Fan S. Noli”, fitoi të drejtën për të studiuar një semestër në Bullgari në kuadër të programit Erasmus +.

Albanian

AMBASADORJA E GREQISË NË SHQIPËRI, ZNJ. SOPHIA PHILIPPIDOU VIZITOI UNIKO

Në datën 26 qershor 2020, Ambasadorja e Greqisë në Shqipëri, znj. Sophia Philippidou shoqëruar nga përfaqësues të kësaj ambasade, si dhe nga konsullja e përgjithshme e Greqisë në Korçë, znj. Magdalini Nicolau, u pritën në një takim të veçantë nga autoritetet drejtuese të Universitetit të Korçës. Rektori, prof. dr. Ali Jashari, u uroi mirëseardhjen dhe bëri një prezantim të shkurtër të organizimit dhe të veprimtarisë që zhvillon Universiteti i Korçës. Më pas, zëvendësrektorja për kërkimin dhe shkencën, dr.

Albanian

Pages