FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE ORGANIZOI NJË VEPRIMTARI ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË FLUTURIMEVE NË HAPËSIRË, E CILA VJEN NJËKOHËSISHT EDHE NË KUADËR TË 50-VJETORIT TË UNIKO

Albanian

INAUGURATION OF LABORATORY OF VIRTUAL MOBILITIES IN TERMS OF THE VALEU-X PROJECT

English

U PËRURUA NË UNIKO LABORATORI I MOBILITETEVE VIRTUALE NË KUADËR TË PROJEKTIT VALEU-X

Albanian

EKSPERTËT E VLERËSIMIT TË JASHTËM ZHVILLUAN TAKIMET ONLINE NË KUADËR TË AKREDITIMIT TË PROGRAMIT TË STUDIMIT “BACHELOR” NË “FINANCË KONTABILITET” TË UNIKO

Albanian

NË FAKULTETIN E SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE ËSHTË DUKE U ZHVILLUAR NJË VEPRIMTARI ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË FLUTURIMEVE NË HAPËSIRË, ORGANIZUAR NGA DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS DHE FIZIKËS NË KUADËR EDHE TË 50-VJETORIT TË UNIKO

Albanian

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, KORÇË DHE KOLEGJI UNIVERSITAR “LOGOS”, TIRANË NËNSHKRUAN MARRËVESHJEN PËR BASHKËPUNIMIN AKADEMIK NË FUSHËN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR

Albanian

APLIKACIONI “DISCOVER KORCA” I KRIJUAR NGA STUDENTËT E UNIKO REZULTON QË BRENDA PAK JAVËSH TË JETË NDËR 5 MË TË SHKARKUARIT DHE MË TË PËRDORURIT NË SHQIPËRI, NË KATEGORINË E MARKETINGUT DHE TEKNOLOGJISË

Albanian

UNIKO PËRFUNDOI ME SUKSES “DITËT E INFORMIMIT PËR MATURANTËT 2021”

Albanian

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” NËNSHKROI MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN E SPORTEVE NË TIRANË

Albanian

PËRKUJTIMI I 200-VJETORIT TË REVOLUCIONIT GREK–VEPRIMTARI E ORGANIZUAR NGA FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE, UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”

Albanian

Pages