U ZHVILLUA NË UNIKO TAKIMI I KOMITETIT KOORDINATIV TË RRJETIT TË QENDRAVE PËR FORMIMIN E VAZHDUAR NË KUADËR TË PROJEKTIT ERASMUS+, TEAVET

Albanian

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE SOCIALE ORGANIZOI VEPRIMTARINË SHKENCORE: “MURI QË (NUK) SHIHNIM-30 VJET NGA RIBASHKIMI I GJERMANISË”

Albanian

AMBASADA BRITANIKE FTOI STUDENTËT E UNIKO NË SESIONIN INFORMUES PËR BURSAT “CHEVENING”

Albanian

EKSPERTËT E ASCAL VIZITUAN UNIKO NË PËRFUNDIM TË HARTIMIT TË RAPORTEVE TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM DHE DOSJEVE SHOQËRUESE PËR PROGRAMET E STUDIMIT NË PROCES AKREDITIMI

Universiteti “Fan S. Noli” ka përfunduar hartimin e Raporteve të Vlerësimit të Brendshëm (RVB) dhe dosjeve shoqëruese për programet e studimit në proces akreditimi, të cilat u hartuan nga Grupet e Vlerësimit të Brendshëm me përfaqësim edhe nga studentët. Në proces akreditimi janë 9 programe studimi: 
-“Agroushqim” dhe “Inxhinieri Agronomike”-Fakulteti i Bujqësisë;
-“Gjuhë Angleze”, “Mësuesi në arsim fillor” dhe programi 2-vjeçar profesional “Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme”-Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë;
Albanian

STUDENTËT E FAKULTETIT TË EKONOMISË U NJOHËN ME MËNYRAT E PËRDORIMIT TË LIBRARISË ELEKTRONIKE TË “INSTITUTIT TË MIKPRITJES”

Albanian

U ZHVILLUA NË UNIKO NJË TAKIM INFORMUES NË LIDHJE ME ORGANIZIMIN E FORUMIT “PËR NJË TURIZËM TË QËNDRUESHËM NË RAJON”

Albanian

STUDENTJA E FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË, XHOANA DUNOLLI SJELL NJË TJETËR PËRVOJË NDËRKOMBËTARE, NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS +

Albanian

PROJEKTI “CLEANSCORE” U PREZANTUA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIKO

Albanian

UNIKO ZHVILLOI TRYEZËN E RRUMBULLAKËT ME TEMË “GJENDJA E NDËRKOMBËTARIZIMIT DHE MENAXHIMIT TË PROJEKTEVE NË SHQIPËRI DHE KOSOVË” NË KUADËR TË PROJEKTIT QUADIC

Albanian

UNIKO NËNSHKROI NJË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN “HAXHI ZEKA” TË PEJËS, KOSOVË

Albanian

Pages