Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Programi i bursave Sur-Place të Fondacionit Konrad Adenauer, Zyra për Shqipërinë

Fondacioni Konrad Adenauer hap aplikimet për bursat Sur-Place, të cilat synojnë të mbështesin kandidatët për studimet Master, veçanërisht ata që tregojnë interes për politiken dhe të dëshmojnë angazhim social. Qëllimi është identifikimi i personave të talentuar dhe mbështetja e tyre për tu përgatitur në marrjen përsipër të përgjegjësive në fushat e politikës, të shkencës, medias, kulturës e biznesit si dhe në organizimin dhe menaxhimin e aktiviteteve e veprimtarive të shoqërisë civile. Për më tepër informacion dhe mënyrën e aplikimit ju lutem referojuni linkut më poshtëhttp://www.kas.de/albanien/sq/pages/7988/

Leave a Reply