Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

PREZANTOHEN NISMAT PËR RUAJTJEN DHE MBROJTJEN E LLOJEVE TË RRALLA TË BIODIVERSITETIT-LEKSIONI I HAPUR ME STUDENTË TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” NË KUADËR TË DITËS NDËRKOMBËTARE TË BIODIVERSITETIT

Në datën 22 maj 2023, PPNEA (Shoqata e Ruajtjes dhe e Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në Shqipëri) ka zgjedhur të festojë këtë vit Ditën e Biodiversitetit me studentë dhe pedagogë të Universitetit “Fan S. Noli”. Përfaqësues të kësaj shoqate prezantuan nismat e saj për ruajtjen dhe mbrojtjen e llojeve të rralla të biodiversitetit, në një takim me studentë e pedagogë të këtij Universiteti, duke përfshirë punën për kërkimin shkencor, advokimin për ruajtjen e natyrës si dhe rritjen e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e ruajtjes së saj.

Gjithashtu theksi u vu në bashkëpunimet e mundshme me Universitetin, zhvillimi i praktikave mësimore për profilet përkatese pranë saj, zhvillimi i temave studimore për çështje të prekshme të faunës dhe florës së rajonit, si dhe angazhimi i studenteve në Shkollën Verore të Prespës.

Studentët pjesëmarrës të fushave të ndryshme, si: biologji, ekonomi, turizëm, marketing etj, u informuan kryesisht mbi iniciativat e PPNEA dhe mundësitë konkrete të angazhimit pranë kësaj organizate në programet për ruajtjen e llojeve të rrezikuara apo dhe programin për Ruajtjen e Biodiversitetit në zonën ndërkufitare të Prespës.

Në këtë takim u nënvizua se veprimtari të tilla shërbejnë për rritjen e ndërgjegjësimit dhe angazhimit të brezit të të rinjve në ruajtjen e biodiversitetit, si pasuri e vendit tonë.

Leave a Reply