TRI VEPRIMTARI SHKENCORE JUBILARE DHE PËRURUESE (Korçë, 19 prill 2021, ora 11.00, në sallën e videokonferencave dhe online në mjedise të tjera)

NJOFTIM PËR FILLIMIN E MËSIMIT PËR SEMESTRIN E DYTË VITI AKADEMIK 2020-2021

NJOFTIM PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT A1/ A1Z PËR MATURËN SHTETËRORE 2021

AKREDITOHEN TRE PROGRAME STUDIMI NË UNIKO

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË SESIONIN SHKENCOR "THIMI MITKOJA - PERSONALITET I SHQUAR I KULTURËS KOMBËTARE"

Pages