FILLUAN REGJISTRIMET PËR TRAJNIMET E MËSUESVE PRANË QENDRËS SË FORMIMIT TË VAZHDUAR UNIKO

THIRRJE PËR MOBILITET STAFI AKADEMIK

Njoftim për bursat për studentët të cilët plotësojnë kriteret për përfitim burse sipas VKM Nr.903 datë 21.12.2016

NJOFTIM PËR MËSIMIN ONLINE

 

PYETËSOR DREJTUAR STUDENTËVE "PËR ECURINË E MËSIMIT ONLINE" DHJETOR 2020

Pages