Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË DREJTORINË RAJONALE TATIMORE KORÇË

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

• Specialist në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë – kategoria IV-a

Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike/ Juridike/Ekzakte”.

Niveli minimal i diplomës: “Bachelor”

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 31/10/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=2727

 

Leave a Reply