Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË AGJENCINË RAJONALE TË EKSTENSIONIT BUJQËSOR KORÇË

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

• Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës) në Sektorin e Specialistëve të Profilizuar, në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Korçë – Kategoria IV-b

Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike”.

Niveli minimal i diplomës: “Bachelor”.

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 24/10/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=2651

 

Leave a Reply