Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Mjedise me qera

Bazuar në Vendimin Nr. 60 datë 17.02.2023 të Bordit të Administrimit të universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, është planifikuar dhënia me qira e disa hapësirave të cilat ndodhen në ambjentet e Rektoratit, Fakultetit të Ekonomisë, Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, Fakultetit të Bujqësisë, Fakultetit të Shkencave të natyrës dhe Humane dhe Departamentit të Infermierisë për vendosjen e makinetave automatike për kafe, pije freskuese dhe snak.

Bizneset e interesuar të paraqesin kërkesat e tyre, ku të përfshihen dhe ofertat përkatëse, brenda datës 10.05.2023

Leave a Reply