Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Kujdesi social për moshën e tretë në qytetin e Korçës

Departamenti i Shkencave Sociale

Drejtues i projektit: Prof. dr. Gjergji Pendavinji

Kohëzgjatja: 9 muaj

Viti 2018

Qëllimi i projektit:

Ky studim synon të identifikojë ekzistencën dhe implementimin e politikave publike që kanë fokus moshën e tretë. Shtrirja e këtij studimi në qytetin e Korçës synon të identifikojë kryesisht politikat e ndërmarra në nivel lokal, implementimin si dhe impaktin e këtyre politikave.  

Leave a Reply