Departamenti i Menaxhimit

          Prof. as. dr. Suela Gërdhe (CV)- (Përgjegjës i deparatmentit)

          Prof. as. dr. Aida Gabeta (CV)

          Prof. as. dr. Mirela Cini (CV)

          Prof. as. dr. Sonela Stillo (CV)

         Dr. Elda Dollija (CV)

         Dr. Eva Dhimitri (CV)

        Doc. Dr. Marinela Teneqexhi (CV)

        Dr. Emil Frashëri (CV)

        Msc. Gentisa Furxhi (CV)

        Msc. Iva Pendavinji (CV)