Jump to Navigation

Zv. Rektori

PËRSHENDETJE  E  ZV. REKTORES TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

DR.  BENITA STAVRE

Mirësevini në faqen e internetit të Universitetit “Fan S. Noli”, që është qendra më e madhe arsimore, kulturore dhe shkencore në rajonin e Korçës dhe më gjerë. Ky vit akademik e gjeti Universitetin me katër fakultete, me programe të reja në Master Profesional dhe Master i Shkencave, me personel akademik më të kualifikuar dhe me një numër të rritur të studentëve. Fakultetet e këtij Universiteti ofrojnë një spektër të diferencuar dhe të gjerë të fushave të shkencës nga ato natyrore dhe deri tek shkenca e edukimit.

Zgjerimi i mjediseve universitare, përmirësimi i vazhdueshëm infrastrukturor, përmirësimi i cilësisë së kurrikulave dhe i gjithë proçesit të mësimdhënies ndihmon arritjen e standarteve .

Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më të mira bashkëkohore, në eksperiencën dhe përvojën e disa prej universiteteve ndërkombëtare, në programe e tekste mësimore moderne e të asimilueshme, në metoda mësimdhënie cilësore që e bëjnë studentin pjesë aktive të proçesit mësimor dhe i krijojnë mundësitë e duhura për specializim të mëtejshëm sipas programeve master të ofruara në çdo fakultet.

Ky universitet, e orienton veprimtarinë kërkimore shkencore drejt zhvillimit ekonomik dhe social të Rajonit të Korçës, duke synuar identifikimin si një Qendër e zhvillimit rajonal. Në përmbushje të këtij misioni, universiteti ynë ka siguruar bashkëpunime me bizneset, organet e qeverisjes vendore dhe qendrore, me organizata dhe donatorë të ndryshëm. Inteligjenca kreative e personelit tonë shkencor dhe akademik nuk formon vetëm bazën për arritjen e suksesit por edhe një bilanc të shkëlqyer të punes së këtij Universiteti. Për të shfrytëzuar këtë potencial të fuqishëm intelektual do të vazhdojmë të përpiqemi më tepër dhe në mënyrë konsekuente për  transferimin e dijeve tek brezi i studentëve dhe rritjen e niveleve të kualifimit të tyre në shkence dhe drejtim.

Albanian


MASTER PROFESIONAL

Zhvillim i Integruar Rural

DOKTORATURË

Hortikulturë të Qëndrueshme

 

 

 

 

 

Main menu 2

Page | by Dr. Radut