Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Drejtoria Ekonomike

DREJTORIA EKONOMIKE

Xhovan Saraçi – Drejtor i Drejtorisë Ekonomike

SEKTORËT

Sektori i Prokurimeve dhe Investimeve

Sektori i Shërbimeve