Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Projekte

Category

Ofrohen kurse për studentët lidhur me rregullat themelore për sigurinë e informacionit, Në kuadër të projektit CRDF Global. Kursi zbulon konceptin e sigurisë së informacionit, e cila është shumë e rëndësishme për përdoruesit e zakonshëm. Në të janë përshkruar kërcënimet kryesore në hapësirën e informacionit dhe metodat themelore për t’iu kundërvënë këtyre kërcënimeve. Për tu...
Read More
AKKSHI – Thirrje për aplikim për projekte kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKSH) për vitin 2022 Drejtues i projektit: Dr. Alba Kreka Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë/ Departamenti i Histori-Gjeografisë Përshkrimi i projektit: Ky projekt synon të bëjë bashkë dy institucione të rëndësishme si Universitetin “Fan S. Noli” dhe Bibliotekën Publike “Thimi Mitko” në...
Read More
Departamenti i Financë Kontabilitetit Drejtues i projektit: Dr. Sorina Koti Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2021 Qëllimi i projektit: Blerja dhe instalimi i pajisjeve dhe programeve financiare ekonometrike në ndihmë të studentëve dhe pedagogëve të njësisë, me qëllim përpunimin dhe analizën e të dhënave në të mirë të rritjes së cilësisë së mësimdhënies, njohjes së trendeve...
Read More
Departamenti i Agrobiznesit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Gjergji Mero Kohëzgjatja: 3 muaj Viti 2021 Qëllimi i projektit: Identifikimi në mënyrë specifike i problematikave me të cilat janë përballur komunitetet e zonave rurale në Bashkinë e Korçës, analizën e informacionit të mbledhur në terren, krijimin e një pamje të qartë të situatës në ndihmë të institucioneve...
Read More
Departamenti i Gjuhë-Letërsisë Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi Kohëzgjatja: 12 muaj Viti 2021 Qëllimi i projektit: Nxitja dhe promovimi i talenteve krijues të studentëve nëpermjet ngritjes së një laboratori krijues që synon trajnimin në përmirësimin e teknikave letrare të studentëve. Tekstet më të mira të studentëve gjykohen nga pedagogë dhe shkrimtarë...
Read More
Departamenti i Edukimit Drejtues i projektit: Dr. Evionda Pylli Kohëzgjatja: 8 muaj Viti 2021 Qëllimi i projektit: Evidentimi i nevojës për bashkëpunim midis familjes, shkollës dhe pushtetit vendor në përmirësimin e rezultateve të të nxënit. Ndërhyrja në problematikat e hasura dhe shqyrtimi i mundësive të bashkëpunimit. Monitorimi i këtyre mundësive dhe zbatimi i formave të...
Read More
Departamenti i Edukimit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Irena Nikaj Kohëzgjatja: 12 muaj Viti 2018 Qëllimi i projektit: Vlerësimi i nevojave dhe identifikimi i sfidave të pedagogëve dhe studentëve në lidhje me punën e tyre aktuale në mjediset e arsimit gjithpërfshirës, përsa i përket njohurive, qëndrimeve, besimeve, dhe praktikave të tyre; Eksplorimi i potencialit që pengon...
Read More
Departamenti i Agrobiznesit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Gjergji Mero Kohëzgjatja: 3 muaj Viti 2018 Qëllimi i projektit: Përmirësimi i performancës së aktorëve agro-turistikë të Qarkut të Korçës përmes përmirësimit të praktikave menaxheriale, promovimit të traditave dhe evidentimit të vlerave më të mira kulturore
Read More
Departamenti i Infermierisë Drejtues i projektit: Doc. Lindita Terolli Kohëzgjatja:11 muaj Viti 2018 Qëllimi i projektit: Studimi ve në funksion laboratorin eksistues i cili i vjen në ndihmë procesit mësimor për relalizimin e orëve labratorike duke integruar pedagogë dhe studentë të infermierisë; Ingranimi i studentëve në punën kërkimore-shkencore me mbrojtjen e temave në ciklin e...
Read More
1 2 3 5