Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption Aligned Here

Blog Full Right Sidebar

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the...
Read More
Në Universitetin “Fan S. Noli” prej datës 5 qershor 2023 filloi punimet Akademia Verore “Moscopoli, Vendlindja e Modernitetit në Ballkan”e organizuar nga Universiteti “Fan S. Noli” në bashkëpunim me Universitetin “Aristoteli” Selanik dhe Institutin Goethe. Në ceremoninë e hapjes së kësaj akademie përshëndeti rektori i Universiteit “Fan S. Noli”, prof. dr. Dhimitri Bello, znj. Albana Tole,...
Read More
Universiteti “Fan S. Noli” është bërë pjesë e Cobiss.al, i cili përfaqëson një sistem bibliografik të ndërtuar mbi platformën COBISS (Sistemi dhe Shërbimet e Përbashkëta Bibliografike Online). Në këtë sistem bibliotekat pjesëmarrëse janë të lidhura në rrjet bazuar në katalogimin e përbashkët si njëmodel reference që përfaqëson platformën e sistemeve kombëtare bibliotekare të informacionit dhe/ose i...
Read More
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Përmes këtij projekti bërthama e talenteve krijuese me studentë të Universitetit “Fan S. Noli” do të pasurohet me qasjet hulututuese shkencore të tyre, dhe ky profil i kërkimit shkencor do të zgjerohet, do të...
Read More
Departamenti i Financë-Kontabilitetit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Eleni Vangjeli Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është të identifikojë potencialin prodhues të rajonit, tendencat, invesitimet kapitale si dhe problemet në lidhje me financimet nga institucione financiare të rritjes së cilësisë dhe kapacitetit të prodhimit.Gjithashtu qëllimi i këtij studimi është të evidentojë...
Read More
Departamenti i Shkencave Sociale, Departamenti i Matematikës Drejtues i projektit: Dr. Denisa Titili Kohëzgjatja: 7 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Ky projekt propozim ka si qëllim të përmirësojë nevojën e institucionit në lidhje me mbledhjen dhe publikimin e të dhënave të detajuara rreth vlerës së barazisë në universitet, e cila do të ndihmojnë në hartimin...
Read More
1 2 3 199