Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Fotjola Stillo

By

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Përmes këtij projekti bërthama e talenteve krijuese me studentë të Universitetit “Fan S. Noli” do të pasurohet me qasjet hulututuese shkencore të tyre, dhe ky profil i kërkimit shkencor do të zgjerohet, do...
Read More
Departamenti i Financë-Kontabilitetit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Eleni Vangjeli Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është të identifikojë potencialin prodhues të rajonit, tendencat, invesitimet kapitale si dhe problemet në lidhje me financimet nga institucione financiare të rritjes së cilësisë dhe kapacitetit të prodhimit.Gjithashtu qëllimi i këtij studimi është të...
Read More
Departamenti i Shkencave Sociale, Departamenti i Matematikës Drejtues i projektit: Dr. Denisa Titili Kohëzgjatja: 7 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Ky projekt propozim ka si qëllim të përmirësojë nevojën e institucionit në lidhje me mbledhjen dhe publikimin e të dhënave të detajuara rreth vlerës së barazisë në universitet, e cila do të ndihmojnë në...
Read More
Departamenti i Agronomisë Drejtues i projektit: Dr. Adrian Maho Institucionet partnere: QTTB Korçë, AREBK Korçë, AKU Korçë Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është evidentimi mbi bazën e parametrave shkencore të gjëndjes aktuale të strukturës së kulturave në Qarkun e Korçës, të strukturës së kultivarëve për çdo specie, sasitë e...
Read More
Departamenti i Financë Kontabilitetit Drejtues i projektit: Dr. Jorida Koçibelli Institucionet partnere: Drejtoria Rajonale Tatimore, Korçë,Korca Innovation and Technology Hub,Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm të Shqipërisë Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Ky projekt pritet të realizojë një studim të mirëfilltë shkencor me përfshirjen e një numri të konsiderueshëm biznesesh...
Read More
E+ Programme: Student Host Institution: “Aristotle” University of Thessaloniki, Greece Period: February 2023 – June 2023 Academic year: 2022-2023  “My Erasmus+ experience” Being an Erasmus+ International Student at the “Aristotle” University of Thessaloniki, Greece, has been the most fulfilling experience. I can say, without any reservation, that my studying at this University is going to...
Read More
Partner/Sending Institution: “Technical University of Cluj-Napoca,North University Centre of Baia Mare” E+ Programme: Student Period: 04/03/2023 – 07/07/2023 Academic year: 2022-2023 “My Erasmus+ experience” I am writing to show my gratitude for the warm welcome I have received here in Albania as an Erasmus student. I am incredibly happy to be here, and I am...
Read More
Partner/Sending Institution: “Technical University of Cluj-Napoca,North University Centre of Baia Mare” E+ Programme: Student Period: 04/03/2023 – 07/07/2023 Academic year: 2022-2023 “A wonderful experience as an Erasmus+ student” I am writing to share with you my incredible experience in Korçë, Albania through the Erasmus programme. I was fortunate enough to be able to attend this...
Read More
E+ Programme: Student Host Institution: University for Foreigners, Perugia, Italy Period: March 2023 – July 2023 Academic year: 2022-2023 “The life-changing experience” Spending a semester with Erasmus+ program in Perugia Italy, is now a part of my life that I will never forget. Besides the fact, that Perugia, is an ancient city and has a...
Read More
E+ Programme: Student Host University: University for Foreigners, Perugia, Italy Period: March 2023 – July 2023 Academic year: 2022/2023 “Being an Erasmus+ student” I am Kristel Tole, an English language student at the third year of Bachelor studies at the Faculty of Education and Philology,  at “Fan S. Noli” University. Currently, I am finishing my...
Read More
1 2 3 13