Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Brikela Qelemeni

By

Prof. asoc. Ivan Byanov dhe assist. prof. Nevena Byanova, përfaqësues të stafit akademik të Fakultetit Ekonomik, Universiteti “St. Cyril & St. Methodius”, Veliko Tarnovo, Bullgari, si dhe znj. Tsvetomira Velikova, përfaqësuese e stafit administrativ nga Departamenti i Studimeve në këtë Universitet ndodhen në Universitetin “Fan S. Noli” me mobilitet në kuadër të programit Erasmus+. Fillimisht...
Read More
Në datën 22 maj 2023, në Ditën e Biodiversitetit edhe departamenti i Biologji-Kimi-së, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Universiteti “Fan. S. Noli në bashkëpunim me Administrimin e Mbetjeve të Qarkut Korçë (KRWM) organizuan një veprimtari ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit. Vullnetarisht studentët pastruan disa zona të ndotura në qytetin e Korçës, ndërsa nëpërmjet punimeve...
Read More
Në datën 22 maj 2023, PPNEA (Shoqata e Ruajtjes dhe e Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në Shqipëri) ka zgjedhur të festojë këtë vit Ditën e Biodiversitetit me studentë dhe pedagogë të Universitetit “Fan S. Noli”. Përfaqësues të kësaj shoqate prezantuan nismat e saj për ruajtjen dhe mbrojtjen e llojeve të rralla të biodiversitetit, në një...
Read More
Në datat 19-21  maj 2023, u realizua pilotimi i dy moduleve të trajnimit mbi sipërmarrjen për mësuesit e ciklit të ulët dhe parashkollor dhe për mësuesit e arsimit të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të arsimit parauniversitar. Modulet e trajnimit u realizuan nga lektoret prof. as. dr Mirela Cini dhe prof. as....
Read More
Në datën 19 maj 2023, rreth 20 studentë të Universitetit “Fan S. Noli” janë pjesëmarrës në Konferencën II Ndërkombëtare Studentore me temë: “Sfidat e gjeneratave të reja për një të ardhme të qëndrueshme”, e cila organizohet nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan në bashkëpunim edhe me universitete publike e private nga vendi dhe më gjerë. Punimet...
Read More
Në datën 18 maj 2023, në Universitetin “Fan S. Noli” u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit me University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle”, Ohër, Maqedoni e Veriut. Në takimin ku ishin të pranishëm drejtues të dy universiteteve, dr. Benita Stavre, zëvendësrektore për kërkimin dhe shkencën, Universiteti “Fan S. Noli” dhe phd. Ustijana...
Read More
Në datën 17 maj 2023, në kuadër të Ditës Botërore të Telekomunikacionit dhe Shoqërisë të Informacionit në Universitetin “Fan S. Noli” zhvilloi punimet Konferenca III studentore me temë: “Transformimi digjital në kohën e sfidave”.Sipas pedagoges së departamentit të Menaxhimit, Fakulteti i Ekonmisë, dr. Marinela Teneqexhi, kjo konference vjen si një nismë e këtij Departamenti në bashkëpunim...
Read More
Në datën 17 maj 2023, në Fakultetin e Ekonomisë, pedagogia dr. Jorida Koçibelli në bashkëpunim me specialisten e Zyrës Doganore Korçë, msc. Edisnajda Shaholli, ish-studente e këtij fakulteti zhvilluan leksionin e hapur me teme: “Situata dhe çështje praktike të Sistemit Doganor”. Sipas pedagoges Koçibelli, qëllimi i këtij leksioni ishte njohja e studenteve me çështje praktike...
Read More
Në datën 16 maj 2023, në mjediset e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit midis departamentit të Infermierisë dhe Academy of Training and Education “Auxila” me qëndër në Gjermani. Marrëveshja u nënshkrua nga dekania e FSHNH, prof. as. dr. Sonela Stillo dhe përfaqësues i kwsaj Akademie, prof. as. dr....
Read More
Në datën 12 maj 2023, në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua trajnimi me temë: “Mësimdhënia e kompetencave të gjuhës së huaj përmes websit-it” i organizuar nga departamenti i Gjuhëve të Huaja me ligjëruese pedagogen Olsa Pema. Ky trajnim vjen në kuadër të projektit Digicomp të këtij Departamenti i financuar nga Agjencia...
Read More
1 2 3 4 48