Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
admin

By

Instituti Statistikave, në kuadër të kryerjes së Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023 do të rekrutojë punonjës me kontratë shërbimi, në të gjithë territorin e Republikëssë Shqipërisë për pozicionin: ANKETUES Shpërndarja e pozicioneve sipas bashkive kliko: https://www.instat.gov.al/media/11556/shperndarja-e-anketuesve-ne-njesi-administrative.pdf Kriteret e përzgjedhjes: Të jetë shtetas shqiptar; Të jetë të paktën 18 vjeç; Të ketë aftësi të mira në...
Read More
GRAFIKU I KONSULTIMEVE PËR MATURANTËT Departamenti i Historisë dhe Gjeografisë do të ofrojë kurse për disiplinat e historisë dhe gjeografisë për maturantët sipas grafikut të mëposhtëm: * Të gjitha seancat do të zhvillohen në sallën R 26 në mjediset e Rektoratit Dita e mërkurëData: 17.05.2023 Ora: 14.00 Lënda: Histori Pedagogu: Ph D Metin Venxha Kohëzgjatja:...
Read More
PROGRAMI FULBRIGHT PËR STUDIUES  Fulbright Visiting Scholar Program është një program post-doktoral që zgjat si periudhe 3 – 6 muaj dhe u jep mundësi studiuesve të rinj apo atyre me më shumë përvojë, lektorëve të universitetit dhe ekspertëve nga institucione akademike dhe kërkimi të bëjnë kërkime dhe/ose të japin mësim në një universitet të caktuar...
Read More
Bazuar në Vendimin Nr. 60 datë 17.02.2023 të Bordit të Administrimit të universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, është planifikuar dhënia me qira e disa hapësirave të cilat ndodhen në ambjentet e Rektoratit, Fakultetit të Ekonomisë, Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, Fakultetit të Bujqësisë, Fakultetit të Shkencave të natyrës dhe Humane dhe Departamentit të Infermierisë për...
Read More
Ministria e Arsimit dhe Sportit, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacionin (AKKSHI), çel raundin e dytë të thirrjeve për aplikime të përbashkëta kërkimore, tekniko- shkencore, mes Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo thirrje do të jetë është hapur prej datës 24.04.2023 deri më 25.06.2023, në të cilën kërkues nga të gjitha fushat e...
Read More
Në kuadër të thirrjeve për aplikim për Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI) për Vitin 2023-2024 (Projektet Vijnë si Propozime të Universitetit me Biznesin) dhe për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për Vitin 2023, të shpallura nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, gjeni më poshtë linku ku mund të informoheni mbi dokumentacionet e nevojshme për aplikim: http://nasri.gov.al/drejtoria-e-programeve-kombetare-2/ . Lidhur me...
Read More
07/04/2017 U çel për herë të parë programi i studimit “Master Profesional” në “Administrim Publik” me UMAS Nr. 162, datë 07.04.2017 ofruar në një vit akademik, 60 ECTS nga Departamenti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane. Në brezin e pestë të këtij programi studimi vijojnë studimet 41 studentë dhe janë diplomuar...
Read More
Universiteti Amerikan në Bullgari shpall konkursin për studentët nga i gjithë Ballkani me qëllim nxitjen e fushatave për ndërgjegjësimin e të rinjve në shoqërinë civile. Pas një sërë trajnimesh të udhëhequra nga ekspertët mbi politikat aktuale të diplomacisë publike, aplikantët që do të shpallen fitues, janë të ftuar të marrin pjesë në Thinkathon, në shtator 2023....
Read More
AKKSHI shpall thirrjen për aplikim për Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit që vijnë sibashkëpunime të komunitetit të kërkuesve shkencorë nga institucionet e arsimit të lartë nëpartneritet me biznesin, në kuadër të fondit të percaktuar si “Fondi për Projekte të universiteteveme biznesin përfshirë EUREKA”, në fushat prioritare si më poshtë: Agrikulturë, Ushqim dhe Bioteknologji Biodiversitet dhe...
Read More
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit shpall thirrjen për aplikim për“Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë” për vitin Kjo thirrje mbështet projekt-propozime nga Institucionet Publike të Arsimit të LartëPublik që kanë për objekt të veprimtarisë së tyre kërkimin shkencor.-Afati i fundit për aplikim është data: 30.04.2023 Sqarime më...
Read More
1 2 3 39