Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

ANËTARËT E REKTORATIT TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”, KORÇË

VITI 2022

  1. Prof. dr. Dhimitri Bello                 Rektor
  2. Dr. Benita Stavre                          Zv. Rektori për Shkencën dhe Projektet 
  3. Dr. Arto Adili                                Zv. Rektori për Mësimin
  4. Prof.as.dr. Sonela Stillo                Dekani i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane 
  5. Prof.as.dr. Gjergji Mero                Dekani i Fakultetit të Bujqësisë
  6. Prof.as.dr Jonela Spaho                Dekani i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë
  7. Prof.as.dr. Ledina Alolli                 Dekani i Fakultetit të Ekonomisë
  8. Petrika Petro                                 Administrator