Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Ambasada e ShBA në Tiranë shpall thirrjen për aplikime për programet Fulbright për vitin 2024 – 2025.

 • PROGRAMI FULBRIGHT PËR STUDIUES 

Fulbright Visiting Scholar Program është një program post-doktoral që zgjat si periudhe 3 – 6 muaj dhe u jep mundësi studiuesve të rinj apo atyre me më shumë përvojë, lektorëve të universitetit dhe ekspertëve nga institucione akademike dhe kërkimi të bëjnë kërkime dhe/ose të japin mësim në një universitet të caktuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

FUSHAT E STUDIMIT

Aplikimet janë të hapura për të gjitha fushat e studimit.

KRITERET PËR APLIKIM

Aplikantët duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 • Të jenë qytetarë të Republikës së Shqipërisë
 • Të kenë gradën Doktor në fushën e tyre të studimit
 • Të kenë të paktën 5 vjet përvojë në mësimdhënie dhe/ose kërkimore në një universitet shqiptar ose institucion tjetër kërkimor
 • Të kenë një nivel të mirë të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar (ekuivalente të nivelit B2 – minimum 82 pikë; rezultatet e provimit të TOEFL nuk janë të detyrueshme në momentine aplikimit)
 • Të kuailifikohen për të marrë vizë J-1 
 • Të kenë rekorde të mira shëndetësore

*** Kandidatët janë të detyruar të kthehen në Shqipëri për të paktën dy (2) vjet në përfundim të programit.

AFATI I APLIKIMIT: 15 korrik 2023 

Për më shumë informacion, të interesuarit mund të interesohen pranë zyrës Marrëdhënieve me Jashtë:

Godina e Rektoratit, Kati II.

Specialiste: Erjona Asabella

Email: easabella@unkorce.edu.al

Të interesuarit mund të klikojnë gjithashtu në linkun e dhënë më poshtë për informacion më të detajuar:

Fulbright Visiting Scholar Program 2024 – 2025 – U.S. Embassy in Albania (usembassy.gov)

Për pyetje të tjera mund të kontaktojne në: CultureandEducationTirana@State.Gov

 • PROGRAMI FULBRIGHT PËR STUDIME MASTER 

Programi Fulbright për Studime Master është një program një ose dy vjeçar për profesionistë të rinj dhe ata që kanë përfunduar studimet, të interesuar të ndjekin studime në nivelin Master në Shtetet e Bashkuara.

FUSHAT E STUDIMIT

Bursat Fulbright të financuara nga Departamenti i Shtetit janë të hapura për të gjitha fushat e studimit.

Bursat Fulbright me financim nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë janë të hapura për këto fusha:

 • STEM (Shkenca, Teknologji, Fizikë, Matematikë) Shkenca
 • Bujqësi dhe Shkenca Jetësore (Bujqësi e qëndrueshme dhe menaxhim i burimeve; Menaxhimi i Sistemeve Bujqësore; Edukim Bujqësor; Menaxhimi i Agrobiznesit; Ekonomia Bujqësore; Inxhinieri Bujqësore dhe Biologjike; Ushqyerja e Kafshëve; Biokimi, Biologji Molekulare, Entomologji dhe Patologji Bimore)
 • Shkencat e Kafshëve të Egra dhe Peshkimit (Konservimi dhe biologjia e kafshëve të egra; Biologjia e Peshkimit dhe Ruajtja e Jetës së Egër)
 • Shkenca Pyjore (Shkenca Mjedisore dhe Pylltari, Inxhinieri Pyjore, Shkenca e Drurit)
 • Turizmi (Menaxhimi i Turizmit; Menaxhimi i Mikpritjes dhe Turizmit; Turizmi i Trashëgimisë dhe Konservimi)
 • Shkenca e Inxhinierisë së Mjedisit (Inxhinieria e Burimeve Mjedisore, Inxhinieria Ekologjike, Menaxhimi i Mjedisit, Inxhinieria e Burimeve Mjedisore
 • Inxhinieri (Inxhinieri Minierash dhe Gjeologjike, Inxhinieri Kimike, Inxhinieri Bioprocesimi, Menaxhimi i Inxhinierisë së Qëndrueshme)
 • Bio – Kimi (Biokimi, Kimi Mjedisore, Kimi Organike e Produkteve Natyrore, Biologji Mjedisore, Ekologji Kimike, Bioteknologji Mjedisore, Shkenca bimore

KRITERET PËR APLIKIM

Aplikantët duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 • Të jenë qytetarë të Republikës së Shqipërisë.
 • Të kenë të paktën një diplomë të nivelit Bachelor nga një program studimi me kohë Të plotë katër vjeçar (ose diplomë të programeve tre + një ose tre + dy, sipas sistemit të Bolonjës).
 • të kenë të paktën dy vjet përvojë profesionale pune në fushën e studimit dhe të shfaqin aftësi udhëheqëse
 • Aplikantët duhet të kenë një nivel të mirë të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar (ekuivalente të nivelit B2 – minimum 82 pikë; rezultatet e provimit të TOEFL nuk janë të detyrueshme në momentin e aplikimit.)
 • të kuailifikohen për të marrë vizë J-1.
 • të kenë rekorde të mira shëndetësore.

*** Kandidatët janë të detyruar të kthehen në Shqipëri për të paktën dy (2) vjet në përfundim të programit.

 AFATI I APLIKIMIT: 15 korrik 2023 

Për më shumë informacion, të interesuarit mund të interesohen pranë zyrës Marrëdhënieve me Jashtë:

Godina e Rektoratit, Kati II.

Specialiste: Erjona Asabella

Email: easabella@unkorce.edu.al

Të interesuarit mund të klikojnë gjithashtu në linkun e dhënë më poshtë për informacion më të detajuar:

https://al.usembassy.gov/fulbright-student-program-2024-2025/

Për pyetje të tjera mund të kontaktojne në: CultureandEducationTirana@State.Gov

Leave a Reply