Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Agjenda e re Evropiane e Inovacionit

Komisioni Europian paraqet agjendën e re Evropiane të Inovacionit në një sërë prezantimesh në datat 26-29 shtator 2022

Axhenda e Re Evropiane e Inovacionit do të:

-përmirësojë aksesin në financa për startup-et dhe scaleup-et, duke mobilizuar burime të pashfrytëzuara të kapitalit privat dhe duke thjeshtuar rregullat.

-përmirësojë kushtet për të lejuar kërkuesit të eksperimentojnë me ide të reja përmes “kutive të rërës rregullatore”

-ndihmojë në krijimin e “luginave rajonale të inovacionit” që do të forcojnë dhe lidhin më mirë kërkuesit nëpër Evropë.

-tërheqin talente në Evropë, duke trajnuar 1 milion talente të teknologjisë, duke rritur mbështetjen për gratë novatore dhe startup-et.

-përmirësojë kuadrin e politikave nëpërmjet terminologjisë, treguesve dhe grupeve më të qarta të të dhënave, si dhe mbështetjes së politikave për Shtetet Anëtare.

Axhenda e Re Evropiane e Inovacionit përcakton 25 veprime në pesë nënndarje

– financimi i bizneseve në gritje (scale-ups)

– mundësimi i inovacionit përmes hapësirave të eksperimentimit dhe prokurimit publik

-përshpejtimi dhe forcimi i inovacionit në Ekosistemet Evropiane të Inovacionit në të gjithë BE-në

– nxitja, tërheqja dhe mbajtja e talenteve të thella të teknologjisë

– përmirësimi i mjeteve të politikëbërjes

Pedagogët e interesuar mund të kryejnë individualisht regjistrimin sipas fushave përkatëse të interest këtu:

European Research and Innovation Days 2022 ; 28 and 29 September 2022

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

European Sustainable Energy Week: Going green and digital for Europe’s energy transition

26 September 2022

https://interactive.eusew.eu/usr_account/register?destination=/node/137

EU – Webinar: IP in Horizon Projects (H2020/HEurope)

29 September 2022

https://register.gotowebinar.com/register/2817186707370247952

Për më shumë informacion:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4273

Leave a Reply