Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
20 Shtator, 2022

Day

Në datën 20 shtator 2022, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Sportit Universitar, zëvendësrektori për mësimin në Universitetin “Fan S. Noli”, dr. Arto Adili zhvilloi një takim me pedagogë e mësues të edukimit fizik, si dhe specialistë të sportit në qytetin e Korçës. Ai vlerësoi angazhimin dhe bashkëpunimin e deritanishëm të shkollave në disa veprimtari...
Read More
Në datën 19 shtator 2022, stafi i teknologjisë së informacionit i Universitetit “Fan S. Noli”, Klajdi Qafzezi dhe Dhimitri Konini në kuadër të projektit “Nga projekti drejt të mësuarit me kompetencën digjitale” zhvilluan një trajnim me pedagogë të departamentit të Gjuhëve të Huaja në lidhje me platformat digjitale për mësimidhënien dhe mësimnxënien online. Përfitues do...
Read More