Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2022

Month

Nga data 26-30 shtator 2022, Aneta Stefanova, pedagoge e Universitetit Ekonomik të Varnës, Bullgari në kuadër të programit Erasmus + vizitoi Universitetin “Fan S. Noli”. Ajo zhvilloi disa takime me përfaqësues të Zyrës së Projekteve dhe Kërkimeve, me stafin akademik dhe drejtuesin e Departamentit të Gjuhëve të Huaja etj.  Qëllimi i këtij mobilitet ishte diskutimi i mundësive për...
Read More
Në datat 29-30 shtator 2022, në kuadër të bashkëpunimi institucional midis Universitetit “Fan S. Noli” dhe Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës në Republikën e Maqedonisë e Veriut, një grup pedagogësh nga Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë morën pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të organizuar nga Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së me temë “Çështjet...
Read More
VALEU-X conference: Virtual Balkans. Virtual Collaborative Learning in Higher Education”: submit your contributions and register! The VALEU-X project presents the VALEU-X conference: Virtual Balkans: Virtual Collaborative Learning in Higher Education scheduled for November 30, 2022 at EPOKA University, Tirana, Albania. We invite researchers and practitioners to submit their research contributions and to join the Conference....
Read More
Në datën 28 shtator 2022 u zhvillua “Dita Akademike 2022”- ceremonia zyrtare e diplomimit të studentëve në universitetin “Fan S. Noli”. Në këtë ditë u diplomuan 770 studentë në 58 programe studimi, prej të cilëve u vlerësuan 2 studentë me “Medalje të Artë”, 19 me vlerësimin “Student i Shkëlqyer” dhe mbi 100 studentë me mesatare...
Read More
Në datat 27 dhe 28 shtator 2022 në Fakultetin e Bujqësisë zhvilloi punimet tryeza e rrumbullakët me temë: “Sfidat e Tregut të Punës për Realizimin e Praktikave Profesionale në Sistemin e Agrobiznesit dhe Sigurisë Ushqimore” të organizuar nga Departamenti i Agrobiznesit i Fakultetit të Bujqësisë, i cili është i angazhuar në projektin Dual-Kurrikula.  Pedagogu, dr....
Read More
Në datën 27 shtator 2022, në mjediset e Rektoratit u shpërndanë certifikata pjesëmarrje për studentët, të cilët përfaqësuan denjësisht Universitetin “Fan S. Noli” në veprimtarinë “Laboratori i Debatit Universitar–Nga fjala tek Veprimi-Edicioni III”. Certifikatat e pjesëmarrjes u shpërndanë nga zëvendësrektorja për shkencën dhe projektet, dr. Benita Stavre dhe nga specialisti i Qendrës së Karrierës dhe...
Read More
Në datën 26 shtator 2022, rektori i Universiteti “Fan S. Noli”, prof. dr. Dhimitri Bello dhe zëvendësrektori për kërkimin dhe shkencën, dr. Benita Stavre pritën në takim prof. Magdalena Kostova-Panayotova, dekane e Fakultetit Filologjik të Universitetit Jugperëndimor “Neofit Rilski”, Bullgari;  z. Aleksandar Popkochev, specialist për Zhvillimin Akademik dhe Hristo Dimitrov, Koordinator i Erasmus + në...
Read More
Në datat 22-23 shtator 2022 në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë u organizua takimi i radhës në kuadër të projektit QUADIC me temë: “Si të jesh një universitet ndërkombëtar”. Trajnimi në të cilin morrën pjesë përfaqësues nga universitete të Shqipërisë, Kosovës, Italisë, Francës, Bullgarisë e Sllovenisë u zhvillua për dy ditë dhe në të u referuan...
Read More
Në datat 23-24 shtator 2022 u zhvillua Konferenca e 18-të Ndërkombëtare “Socio-Economic Challenges in the Post-Pandemic Period” (Sfidat socio-ekonomike në periudhën postpandemi) e Fakultetit të Ekonomisë e organizuar në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare të Rrjetit të Universiteteve të Evropës Juglindore (ASECU). Konferencën e hapi pedagogia e këtij Fakulteti, dr. Aida Mosko, e cila pas përshëndetjeve...
Read More
Në datën 20 shtator 2022, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Sportit Universitar, zëvendësrektori për mësimin në Universitetin “Fan S. Noli”, dr. Arto Adili zhvilloi një takim me pedagogë e mësues të edukimit fizik, si dhe specialistë të sportit në qytetin e Korçës. Ai vlerësoi angazhimin dhe bashkëpunimin e deritanishëm të shkollave në disa veprimtari...
Read More
1 2