Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2020

Month

“State University of New York” ofron mundësinë e zhvillimi të programeve verore/ dimërore në New York. Kjo mundësi është e hapur për të gjithë studentët të cilët studiojnë në programet e fushës ekonomike. Programet verore/dimërore janë projektuar për t’u zhvilluar gjatë pushimeve shkollore. Programet tri-javore, të cilat zhvillohen pranë SUNY, do të mbahen në janar...
Read More
Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.4, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Korçë) Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Natyrore”. Niveli minimal i diplomës...
Read More
Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist (Arkiv-protokolli) në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit, Korcë – kategoria IV-b Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 11/9/2020 Aplikimi dhe dorëzimi i...
Read More
Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive: Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Korçë- kategoria IV-b Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 11/9/2020 Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara,...
Read More
Njoftojmë të gjithë maturantët/kandidatët të cilët kanë aplikuar (dëshirojnë të aplikojnë) për studimet e larta në Universitetin “Fan S. Noli”, se mund të gjejnë informacion të detajuar mbi programet që ofron UNIKO, datat e aplikimit universitar, kriteret e pranimit, procedurën e regjistrimit, procedurën e transferimit, kategoritë përfituese dhe kategoritë e kuotave të veçanta, etj. në...
Read More
sqAlbanian