Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Korrik 2020

Month

Bashkia PUSTEC shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategoritë ekzekutive, për pozicionet: Specialist mjedisi, Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit, kategoria: IV-A Specialist arkitekt, kategoria: IV-A Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 10 gusht 2020 Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave do të kryhet...
Read More
Qëllimi i kursit është të kuptuarit e potencialit dhe mundësive të shkëmbimit mes të rinjve si një mjet për të mësuarit joformal. Koncepti i trajnimit është zhvilluar si një mjet për mbështetje sistematike për ata cilët punojnë me të rinj nga vendet e Programit Erasmus + dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor. Ky kurs online trajnimi...
Read More
Janë hapur aplikimet për programin e vullnetarëve të UN. Programi i Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara (UNV) kontribuon në paqen dhe rritjen e zhvillimit përmes vullnetarizmit në të gjithë botën. Kjo është një nga mundësitë më të shkëlqyera për t’u njohur me praktikën e Kombeve të Bashkuara. Programi i Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara mbulon...
Read More
sqAlbanian